Wspomnienia seniorów

________

Zadanie publiczne „Wspomnienia seniorów” finansowane jest z budżetu Województwa Opolskiego pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego”.

Głównym celem projektu pt. „Wspomnienia seniorów” jest wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję twórców związanych z województwem opolskim, tj. seniorów, którzy wzięli udział w trzech edycjach Wojewódzkiego Senioralnego Konkursu Literackiego.

Zrealizowano następujące działania:

  1. Publikacja tomiku prac konkursowych wszystkich uczestników trzech edycji Wojewódzkiego Senioralnego Konkursu Literackiego pt. „Zapiski obecności”

2. Spotkania promocyjne tomiku oraz twórców związanych z województwem opolskim

Zadanie finansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego “Wspomnienia seniorów” realizowanego przez Fundację Psychoedukacji INTRA  pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego

Skip to content