Fundacja Psychoedukacji Intra realizuje zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów z rezerwy ogólnej budżetu państwa pt. „Razem możemy więcej”. Celem zadania jest zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Opola uchodźców z Ukrainy i uzyskanie wsparcia zmierzającego do efektywnego udzielania pomocy psychologicznej osobom i rodzinom potrzebującym. Zadanie będzie realizowane do 30 czerwca 2022 r. przez:
1. Organizację i udzielania wsparcia psychologicznego i zawodowego
2. Zapewnienie wyżywienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i NNW
3. Organizację i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych 4. Organizację grupowej pomocy psychologicznej wraz z prowadzeniem animacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży oraz seniorów z Ukrainy oraz integracją cudzoziemców.