Razem możemy więcej

________

Zadanie publiczne pt. „Razem możemy więcej” to zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów z rezerwy ogólnej budżetu.

Miejsce: Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu, ul. Krakowska 32.

Termin realizacji:  od 27.04.2022 do 30.06.2022 r.

Celem zadania było zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Opola uchodźców z Ukrainy i uzyskanie wsparcia zmierzającego do efektywnego udzielania pomocy psychologicznej osobom i rodzinom potrzebującym.

Zrealizowano następujące działania:

  1. Organizację i udzielanie wsparcia psychologicznego i zawodowego
  2. Zapewnienie wyżywienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i NNW
  3. Organizację i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych.
  4. Organizację grupowej pomocy psychologicznej wraz z prowadzeniem animacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży oraz seniorów z Ukrainy oraz integracją cudzoziemców.

Poprzez realizację zadania osiągnęliśmy następujące zmiany społeczne:

– zmniejszyliśmy skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Opola uchodźców z Ukrainy,

– nastąpił wzrost poziomu integracji społeczno-kulturowej cudzoziemców na Opolszczyźnie przez udział w miniprojektach,

– nastąpiła integracja środowiska osób z zagranicy, w tym integracja międzypokoleniowa,

– wzmocniliśmy kapitał społeczny w oparciu o idee współdziałania i kooperacji,

– upowszechniliśmy efektywne udzielania pomocy osobom i rodzinom z Ukrainy.

Skip to content