SPOTKANIE WIGILIJNE DLA NGO

________

„Spotkanie wigilijne dla NGO” miało miejsce 17.12.2018 w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Związane było z kultywowaniem Świąt Bożego Narodzenia, które zakorzenione jest w naszym regionie.

Zadanie publiczne  finansowane ze środków otrzymanych od Prezydenta Miasta Opola.

Wzięli w nim udział społecznicy z miasta Opola, przedstawiciele opolskich stowarzyszeń i fundacji, a także przedstawiciele instytucji z otoczenia III sektora. Spotkanie było okazją podzielenia się opłatkiem i doświadczeniami z działań podjętych w kończącym się właśnie roku. Spotkanie stworzyło okazję do ustalania pomiędzy organizacjami działań w nadchodzącym Nowym 2019 Roku. Dało możliwość zintensyfikowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i stworzenia im jak najlepszych warunków do rozwoju. Kolędowanie odbyło się przy akompaniamencie Sławomira Kusz z Zespołem.

Skip to content