Opolska strefa aktywności w CAS

________

Zadanie publiczne pt. „Opolska strefa aktywności w CAS”  zrealizowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta Opola.

Głównym celem naszego zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 50 mieszkańców Opola, w szczególności poprzez realizację działań z zakresu profilaktyki zdrowego trybu życia, w tym rehabilitacji „pocovidowej”.

W ramach zadnia organizowane są cykliczne wydarzenia, zajęcia edukacyjne, sportowe, rekreacyjne wspierające aktywność różnych grup społecznych z Opola tj:

  1. Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne (poradnictwo psychologiczne, warsztaty radzenia sobie ze stresem i lękiem, warsztaty kompetencji społecznych)
  2. Zumba – zajęcia aktywności ruchowej
  3. Joga – warsztaty relaksacyjne.
  4. Warsztaty uważności i wyciszenia.
  5. Promocja zadania realizowanego w Centrum Aktywizacji Społecznej.
  6. Poradnictwo psychologiczne dla osób z Ukrainy.

Miejsce realizacji zadania: Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu, ul. Krakowska 32

Grupa docelowa: mieszkańcy Opola

Termin realizacji: ???

 

Zadanie publiczne zrealizowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta Opola.

Skip to content