Wszystkie dzieci nasza są

________

Zadanie publiczne pt. Wszystkie dzieci nasza są” realizowane jest ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta Opola.

Celem zadania pt. „Wszystkie dzieci nasze są” było nawiązywanie kontaktów, integracja i współpraca mieszkańców Opola z mieszkańcami zagranicznych partnerów z Ukrainy, którzy przybyli do naszego miasta po wybuchu wojny za Wschodnią Granicą.

Miejsce: Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu, ul. Krakowska 32.

Termin realizacji: od 6.05.2022 do 15.07.2022 r.

Pośrednim celem było zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Opola uchodźców z Ukrainy i uzyskanie wsparcia zmierzającego do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym.

Nasze działania miały na celu udzielenie opieki i zapewnienie integracji dzieci i młodzieży oczekujących nawet kilka godzin w CAS, co zwiększyło współpracę mieszkańców Opola z mieszkańcami zagranicznych partnerów z Ukrainy.

W punkcie opieki dla dzieci mieszczącym się w Centrum Aktywizacji Społecznej znalazły one chwilę spokoju i wyciszenia. Zajęcia były prowadzone przez animatora/ki, który/a posiada umiejętności oraz chęci do pracy z dziećmi, mają znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym, cechuje je wysoki poziom empatii, kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność. Mali goście będą mogli liczyć na zabawy, warsztaty i animacje.

Logo Opola + Zadanie publiczne zrealizowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta Opola.

Zadanie publiczne zrealizowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta Opola.

Skip to content