ROZWÓJ FUNDACJI INTRA

________

Finansowany z dotacji otrzymanej Prezydenta Miasta Opola.

Projekt „Rozwój Fundacji INTRA” miał na celu wsparcie Fundacji INTRA poprzez pomoc merytoryczną, promocyjną i finansową w okresie w okresie od 10.07.2017 do 10.12.2017 r. poprzez inicjowanie szkolenia i współorganizowanie warsztatów specjalistycznych podnoszących jakość pracy Fundacji INTRA.

Członkowie Fundacji wzięli udział w profesjonalnym szkoleniu z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a następnie przeszkolili min. 15 członków Fundacji i wolontariuszy w warsztatach pn. „Postawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i możliwości jej wykorzystania w działalności organizacji pozarządowych”.

W ramach kolejnego działania wsparto usługi Fundacji przez zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające na celu rozwój organizacji.

Skip to content