Nasze cele

N

Edukacja prozdrowotna i ochrona zdrowia psychicznego

N

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

N

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

N

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie realizacji celów statutowych

N

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie realizacji celów statutowych

N

Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym budujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego

N

Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i budowanie postawy przedsiębiorczej

N

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

N

Wspomaganie działań środowiska akademickiego miasta Opola podejmowanych w obszarach zw. z realizacją celów statutowych

Aktualności

Wigilia NGO

Wigilia NGO

Miło nam poinformować, że mieliśmy przyjemność być współorganizatorami spotkania wigilijnego dla opolskich organizacji...

Projekty aktualnie realizowane

Centrum Rozwoju Seniorów

Człowiek+kultura, czyli pozytywna integracja społeczna przez sztukę

Nasz zespół

Agnieszka Smorąg

Prezes fundacji

Agnieszka Smorąg

Prezes fundacji

Agnieszka Smorąg

Prezes fundacji

Agnieszka Smorąg

Prezes fundacji

Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA

691 132 441

biuro@fundacjaintra.pl

ul. Krakowska 32/310

45-078 Opole

facebook.com/fundacjaintra

fundacjaintra@gmail.com

Nr konta bankowego: 69 1750 0012 0000 0000 3257 3886

Numer KRS: 0000601403

NIP: 7543110802

Aktualizację strony sfinansowano  ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO ’21” umowa 2/SN/2021  finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola