Nasze cele

N
Edukacja prozdrowotna i ochrona zdrowia psychicznego
N
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
N
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
N
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie realizacji celów statutowych
N
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie realizacji celów statutowych
N
Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym budujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego
N
Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i budowanie postawy przedsiębiorczej
N
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
N
Wspomaganie działań środowiska akademickiego miasta Opola podejmowanych w obszarach zw. z realizacją celów statutowych

Aktualności

Razem możemy więcej

Razem możemy więcej

 Fundacja Psychoedukacji Intra realizuje zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów z rezerwy...

Wigilia NGO

Wigilia NGO

Miło nam poinformować, że mieliśmy przyjemność być współorganizatorami spotkania wigilijnego dla opolskich organizacji...

Projekty aktualnie realizowane

Centrum Rozwoju Seniorów

Człowiek+kultura, czyli pozytywna integracja społeczna przez sztukę

Nasz zespół

Agnieszka Smorąg

Prezes fundacji

Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA

691 132 441

biuro@fundacjaintra.pl

ul. Krakowska 32/310

45-078 Opole

facebook.com/fundacjaintra

fundacjaintra@gmail.com

Nr konta bankowego: 69 1750 0012 0000 0000 3257 3886

Numer KRS: 0000601403

NIP: 7543110802

Aktualizację strony sfinansowano  ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO ’21” umowa 2/SN/2021  finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola

Dostosowanie strony internetowej w ramach zadania publicznego „INTRA+” zrealizowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta Opola

Skip to content