O FUNDACJI

Nasze cele

 

N

Edukacja prozdrowotna i ochrona zdrowia psychicznego

N

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

N

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

N

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

N

Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i budowanie postawy przedsiębiorczej

N

Wspomaganie działań środowiska akademickiego miasta Opola podejmowanych w obszarach zw. z realizacją celów statutowych

N

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie realizacji celów statutowych

N

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie realizacji celów statutowych

N

Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym budujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Nasz zespół  

Agnieszka Smorąg

Agnieszka Smorąg

Prezes fundacji

Sławomir Kania

Sławomir Kania

Wiceprezes fundacji

AKTUALNOŚCI

Pracownia Rozwoju Seniorów – nowy projekt dla osób 60+

Pracownia Rozwoju Seniorów – nowy projekt dla osób 60+

Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2019, Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) na realizację projektu pn. ” Pracownia rozwoju...

Wigilia NGO

Wigilia NGO

Miło nam poinformować, że mieliśmy przyjemność być współorganizatorami spotkania wigilijnego dla opolskich organizacji pozarządowych.

Podsumowanie projektu “Szczęśliwa Jesień Życia”

Podsumowanie projektu “Szczęśliwa Jesień Życia”

Zbliża się koniec projektu “Szczęśliwa jesień Życia”, który realizowaliśmy w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018 oraz dotacji Urzędu Miasta Opola.

PROJEKTY

Projekty aktualnie realizowane

Centrum Rozwoju Seniorów

Człowiek+kultura, czyli pozytywna integracja społeczna przez sztukę

Projekty zrealizowane

2019

Pracownia Rozwoju Seniorów

„Pracownia Rozwoju Seniorów” to projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2019, Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

2018

Spotkanie wigilijne
dla NGO

W wigilijnym spotkaniu wzięli w nim udział społecznicy z miasta Opola, przedstawiciele opolskich stowarzyszeń i fundacji, a także przedstawiciele instytucji z otoczenia III sektora.

Szczęśliwa
jesień życia

Projekt kierowany do mieszkańców Opola w wieku 60+.

Program Uniwersalnej Profilaktyki Pozytywnej

W ramach projektu zrealizowano zajęcia z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych skierowanych do całych społeczności szkolnych.

2017

 

Rozwój Fundacji
INTRA

Projekt miał na celu wsparcie Fundacji INTRA poprzez pomoc merytoryczną, promocyjną i finansową podnoszących jakość pracy Fundacji.

Dbamy o siebie, aby dbać o innych

Projekt kierowany do rodzin i opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe (01-U) i choroby psychiczne (02-P).

Dzieciństwo wolne
od cyberzagrożeń

W projekcie z realizowano działania z zakresu promocji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obliczu nowych patologii społecznych związanych z cyberprzestrzenią.

Uniwersalny Program Profilaktyki Pozytywnej

Projekt kierowany do społeczności szkolnej nauczycieli, rodziców i uczniów. 

2016

Bezpieczna jesień życia

Projekt zakładał poprawę jakości życia minimum 60 osób starszych 60+ dla ich godnego starzenia się.

Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA

Numer KRS: 0000601403

NIP: 7543110802

siedziba

ul Krakowska 32/310
45-078 Opole

691 132 441

Nr konta bankowego: 69 1750 0012 0000 0000 3257 3886