UNIWERSALNY PROGRAM PROFILAKTYKI POZYTYWNEJ

Finansowany z dotacji otrzymanej Prezydenta Miasta Opola.

Projekt dotyczył uniwersalnej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych skierowanych do całych społeczności szkolnych.

 

Czas trwania projektu: 17.04.2017-30.11.2017

Skonstruowany program opierał się na koncepcji profilaktyki pozytywnej oraz pozytywnego rozwoju. Głównym przesłaniem w tego podejściu było wspieranie faktorów chroniących, wzmacniających potencjał i zasoby rozwoju jednostek i całych zbiorowości szkolnych. Realizacja polegała na prowadzeniu zajęć warsztatowo-wykładowych obejmujących najważniejsze grupy zaliczane do środowiska wychowawczego uczniów. Cały program dla jednej placówki obejmował łącznie obszary:

N

Obszar skoncentrowany na nauczycielach: „Nauczyciel inspiracją uczniów”

N

Obszar skoncentrowany na rodzicach „Rodzic przewodnikiem życiowym”

N

Obszar działania skoncentrowany na uczniach „Potencjał jest w nas”

Program objął całą społeczność szkolną nauczycieli, rodziców i uczniów.

W zajęciach w sumie wzięło udział:

  • 422 uczniów,

  • 127 rodziców,

  • 176 nauczycieli.

Skip to content