BEZPIECZNA JESIEŃ ŻYCIA
________

Projekt zrealizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2016.


Czas trwania projektu: 01.06.2016-31.12.2016

Projekt zakładał poprawę jakości życia minimum 60 osób starszych 60+ dla ich godnego starzenia się. Odbyło się to poprzez ich edukację i aktywny udział w kompleksowych szkoleniach i zajęciach indywidualnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa (w tym: zabezpieczenia przed oszustwami kryminalnymi wobec osób starszych, bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznego odżywania się i zażywania leków). Kolejno uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwijających ich umiejętności ochrony przed oszustami, rozpoznawania zachowań uderzających w ich bezpieczeństwo, rozwinęli umiejętności bezpiecznej jazdy samochodem, rozwinęli zdolności komunikacyjne i asertywnego odmawiania “naciągaczom”. Dodatkowo każdy uczestnik wziął udział w spotkaniu indywidualnym z psychologiem “Life-coaching”. Wspólna praca z seniorem odbyła się z wykorzystaniem nowego narzędzia “Mapownik” jako innowacyjnego rozwiązania na rzecz motywowania Seniorów do uczenia się i zachowania stałej aktywności. Zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne miały na celu zwiększenie różnorodności i poprawę oferty edukacyjnej dla Seniorów przez rozwój ich wiedzy o zagrożeniach oraz umiejętności dbania o siebie i swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie projektu została stworzona broszura informacyjna oraz zorganizowana konferencja podsumowująca Projekt.

Broszura informacyjna do pobrania

Skip to content