PROGRAM UNIWERSALNEJ PROFILAKTYKI POZYTYWNEJ

________

W ramach projektu zrealizowano zajęcia z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych skierowanych do całych społeczności szkolnych.

 

Zadanie publiczne  finansowane ze środków otrzymanych od Prezydenta Miasta Opola.

Skonstruowany program opiera się na koncepcji profilaktyki pozytywnej oraz pozytywnego rozwoju. Głównym przesłaniem tego podejściu jest ograniczanie używania substancji psychotropowych, środków odurzających oraz środków zastępczych poprzez wspieranie faktorów chroniących, wzmacniających potencjał i zasoby rozwoju jednostek i całych zbiorowości szkolnych do zdrowego funkcjonowania.

Działanie zostało przeprowadzone w 6 szkołach podstawowych i 2 szkołach ponadpodstawowych. Cały program dla jednej placówki objął następujące działania:

N

Obszar skoncentrowany na „Nauczyciel inspiracją uczniów”

N

Obszar skoncentrowany na rodzicach „Rodzic przewodnikiem życiowym”

N

Obszar działania skoncentrowany na uczniach „Potencjał jest w nas”

N

Konsultację problemowo-psychologiczne dla przedstawicieli zespołów wychowawczych, psychologów i pedagogów szkolnych „Profesjonalne wsparcie liderów profilaktyki"

Skip to content