Deklaracja Dostępności

Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii Intra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.fundacjintra.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2018-12-11.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-09-20.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23.09.2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez agencję opracowującą stronę internetową.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-20.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, to zgłoś to do Agnieszka Smorąg, mailowo na adres: biuro@fundacjaintra.pl lub telefonicznie – 691 132 441.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Psychoedukacji INTRA mieści się w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS), Budynek Urzędu Miasta Opola, ul. Krakowska 32

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

– wejście główne (poziom zero, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)

– wejście boczne (poziom zero, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)

– poziom zero, punkt informacji – ochrona służąca pomocą.

Budynek trzykondygnacyjny jest wyposażony w windę:

– winda dostosowana jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, dla niesłyszących, niewidomych i niedowidzących (wyposażona w znaki Braille’a, a także informacje głosowe).

Cały budynek jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (cała powierzchnia bez progów i z odpowiednią szerokością drzwi do swobodnego przemieszczania się), swobodny dostęp do każdego pomieszczenia.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Przed budynkiem wyznaczone są dwa stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W  budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Aplikacje mobilne

Fundacja nie prowadzi aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Skip to content