DBAMY O SIEBIE, ABY DBAĆ O INNYCH

________

Projekt kierowany do rodzin / opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe (01-U) i choroby psychiczne (02-P), zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego i krapkowickiego. 


Czas trwania projektu: 01.06.2017-30.11.2017

Zrealizowano następujące działania:

N

Szkolenia edukacyjne „Zrozumieć chorobę”

N

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych

N

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

N

Grupy wsparcia

N

Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia

N

Konferencja podsumowująca dotyczyła wsparcia rodzin, opiekunów i osób niepełnosprawnych ze względu na upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne

Skip to content