SZCZĘŚLIWA JESIEŃ ŻYCIA

________

Projekt „Szczęśliwa Jesień Życia” ukierunkowany był na świadczenie kompleksowych usług społecznych dla osób starszych (usługi zewnętrzne) tj. zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.


Czas trwania projektu: 01.03.2018-30.12.2018

Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018 oraz dotacji Urzędu Miasta Opola.

Dedykowany był 60 mieszkańcom powiatu opolskiego i miasta Opola w wieku powyżej 60 lat. Idea projektu oparta była na holistyczno-funkcjonalnym modelu zdrowia, który wskazuje na czynniki je warunkujące. Są to cztery płaszczyzny: fizyczna, emocjonalna, społeczna i duchowa. Stąd też przewidziane są 4 główne usługi społeczne – moduły działań.

Seniorzy wzięli udział w następujących działaniach:

N

Aquaqerobic

N

Zajęcia relaksacyjno-antystresowe

N

Wyjścia do kina, teatru, filharmonii

N

Warsztaty motywacyjne

N

Warsztaty zdrowe relacje z ludźmi

N

Grupy samopomocowe z książką pn. "POD PRETEKSTEM"

N

Indywidualne konsultacje z life-cochingu

N

Obsługa tableta

N

Usługi opiekuńcze obejmujące pomoc seniorom w ich miejscu zamieszkania

Skip to content