PROGRAM UNIWERSALNEJ PROFILAKTYKI POZYTYWNEJ 2019

________

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i innych
zachowań ryzykownych skierowanych do całych społeczności szkolnych. Skonstruowany program opiera się na koncepcji profilaktyki
pozytywnej oraz pozytywnego rozwoju. Głównym przesłaniem tego podejściu jest ograniczanie używania substancji psychotropowych, środków odurzających oraz środków zastępczych poprzez wspieranie faktorów chroniących, wzmacniających potencjał i zasoby rozwoju jednostek i całych zbiorowości szkolnych do zdrowego funkcjonowania.

 

Zadanie publiczne  finansowane ze środków otrzymanych od Prezydenta Miasta Opola.

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i innych
zachowań ryzykownych skierowanych do całych społeczności szkolnych.

N

Obszar skoncentrowany na „Nauczyciel inspiracją uczniów”

N

Obszar skoncentrowany na rodzicach „Rodzic przewodnikiem życiowym”

N

Konferencja naukowo-dydaktyczna

N

Obszar działania skoncentrowany na uczniach „Potencjał jest w nas”

N

Obszar skoncentrowany na pedagogach i psychologach szkolnych "Profesjonalne wsparcie liderów profilaktyki"

Skip to content