PRACOWNIA ROZWOJU SENIORÓW

________

„Pracownia Rozwoju Seniorów” to projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2019, Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).


Czas trwania projektu: 01.03.2019-30.12.2019

Projekt „Pracownia Rozwoju Seniorów” skierowany jest do 100 mieszkańców  powiatu opolskiego (miasta Opola i gminy Niemodlin) w wieku powyżej 60 lat. W ramach zadania seniorzy mogą wziąć udział w spotkaniach grupowych i indywidualnych.

Zajęcia grupowe:  aquaaerobik, warsztaty motywacyjne, warsztaty artystyczno-relaksacyjne, trening pamięci, zdrowe relacje z ludźmi, obsługa tabletu, kurs nauki języka obcego, trening kreatywności i refleksyjności.  

Zajęcia indywidualne: life-coaching oraz doradztwo prawnika, dietetyka i psychologa.

 

Dodatkowo uczestnicy mogą wziąć udział w kursie „Opiekuna osób starszych” oraz warsztatach z zakresu umiejętności animacyjnych „Aktywny Senior”.

 

Planuje się także świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych.

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 691 132 441.

N

Aquaqerobic

N

Warsztaty motywacyjne

N

Warsztaty artystyczno-relaksacyjne

N

Trening pamięci, kreatywności i refleksyjności.

N

Kurs "Opiekun osób starszych"

N

Kurs "Aktywny senior" dla liderów-seniorów

N

Doradztwo prawnika, dietetyka i psychologa

N

Konsultacje z life-coachingu

N

Warsztaty zdrowe relacje z ludźmi

N

Obsługa tableta

N

Usługi opiekuńcze obejmujące pomoc seniorom w ich miejscu zamieszkania

N

Wyjścia do kina, teatru, filharmonii

Skip to content